På Bekkeblom står leken sentralt, og lek er læring. Både inne på avdelingen, ute eller på tur. Gjennom lek lærer barna mye som f.eks. samspill med andre, vente på tur, ta hensyn, vise omsorg og være en del av ett fellesskap.

Vår viktigste oppgave er å være trygge og tilstede voksne. Vi er tilgjengelige på gulvet for barna, veileder/legge til rette for god og utviklende lek.

La barna få en trygg hverdag med mye omsorg, glede, gode venner, fysisk utfoldelse og humor. Vi jobber daglig med å ha ett godt sammarbeid med foreldre slik at vi sammen kan oppnå det beste for barnet.
Vi er heldige som får være sammen med barna deres hver dag.