Vi bruker nærmiljøet til turer og oppdagelser, og har minst en ukentlig tur. Varierte aktiviteter ute stimulerer til god læring og utvikling.
Inne har vi fokus på stasjonslek, og på å dele oss i mindre grupper for tettere kontakt og relasjonsbygging i ulike aktiviteter.
De ansatte på avdelingen skal være gode rollemodeller og samtalepartnere for barna. Sammen skal vi undre oss og lære gjennom lek.