Elementer og erfaringer fra tidligere deltakelse i Agderprosjektet tar vi med oss i arbeidet med førskolebarna (innen språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse). Samspillet mellom barn og kompetente voksne har stor betydning for å stimulere viktige kompetanseområder før skolestart. For at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både faglig og sosialt på skolen er det særlig viktig å stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk allerede i barnehagen. Vi vil legge til rette for aktiviteter, opplevelser og læring gjennom bla. lek med tall, mengder, språk, begreper, bokstaver, sang og musikk. Alt for å sikre en god og trygg overgang til skolen.

Slik forbereder barnehagen overgangen til skole for det enkelte barn:

  • Barnehagen kommer på besøk for å se på skole og SFO (mai)
  • Barna kommer på skolen til vanlig besøksdag i mai/juni. De møter da klassen og læreren de skal ha i 1.klasse.
  • Barnehagen jobber med 6 mål fram til skolestart:

- Riktig blyantgrep

- Skrive navnet sitt /eventuelt noen bokstaver i navnet

- Rekke opp hånda og vente på tur

- Kunne kle av og på seg selv, og holde orden på plassen sin

- Hilse med høyre hånd og med blikk-kontakt

- La barnet trene på å tørke seg selv ved dobesøk (jentene må gjerne trene på å kunne gå på do alene når de er i skogen)

 

GLEDE, HUMØR OG SAMHOLD skal være nøkkelord i vårt arbeid.