Til foresatte i barnehagene i Lindesnes kommune

INFORMASJON OM SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK 2021
 

Barn som har barnehageplass i Lindesnes kommune, er tildelt plass fram til skolestart eller til foreldre/foresatte skriftlig sier opp plassen. Det forutsettes at betalingsregler med mer overholdes.

Informasjonen er til deg som tenker å søke barnehageplass, søke om overføring til annen barnehage eller søke om endring av oppholdstid.
 

1.mars 2021 er søknadsfrist for å søke barnehageplass, inkludert søknad om overføring til annen barnehage. Denne fristen gjelder også for søknad om endring av type plass.

 

Søke barnehageplass – ny plass eller overføring til annen barnehage:

 • Dersom du er bosatt i Lindesnes kommune, ber vi om at du logger inn via ID-porten (Min-ID/Bank-ID) i Oppvekstportalen , hvor du registrer søknaden.

 • Dersom du ikke er bosatt i Lindesnes kommune, kan du ikke logge inn, men klikker da på «Søk barnehageplass her» i menyen øverst.
   

  Søknadene vurderes etter opptakskriterier som du finner i den enkelte barnehages vedtekter.
  Oppstartsdato i august, kan variere fra barnehage til barnehage. Ved overføring til annen barnehage, må du være oppmerksom på at oppstartdatoen i ny barnehage kan få innflytelse på ferieavviklingen for barnet.

   

  Endring av type plass :

 • Gjelder barn som har barnehageplass, men hvor du ønsker å endre antall dager i den barnehagen barnet allerede har plass. Logg inn via ID-porten (Min-ID/Bank-ID) i Oppvekstportalen, gå til «Min side», videre til «Mine plasseringer» og registrer søknaden her.

Disse søknadene prioriteres framfor nye søknader og overføringssøknader.

Informasjon finnes på www.lindesnes.kommune.no 

 

Vennlig hilsen

Tove Mydland

-------------------------------------------------

 Lindesnes kommune

 Rådgiver Oppvekst