Vi vil ha fokus på:                                                                                                                                                                      

 • Synliggjøring og anerkjennelse av kultur og religion i barnehagen.

 • Vi vil jobbe for å gi alle en god oppstart og vektlegge foreldresamarbeidet i vårt arbeid. Dette sikrer vi gjennom blant annet å ha førstesamtale for alle nye foreldre/foresatte.  

 • Vi ønsker å vektlegge det viktige møte med foresatte i hente/bringesituasjonen. Det er viktig at vi bruker god tid og møter alle barn og foreldre/foresatte på en god måte.

  Ved levering: få informasjon om hvordan barnet har det, og informere litt om hvilke planer vi har for dagen.                                                                                                                                                                                                                                                                 Ved henting: informasjon om barnets dag, hva vi har gjort og hvordan vi har hatt det. Vi bruker konkreter eller bilder for å informere foreldre som ikke forstår norsk så godt.  

 • Å gi ut informasjon og skriv fra barnehagen på flere språk, slik at alle har mulighet, og vi sikrer at alle forstår det som blir sendt ut.

 • God integrering og unngå grupperinger basert på språk og kultur ved:

  • å legge til rette for lek i blanda grupper

  • bygge opp vennskap og respekt ved hjelp av samtaler, grupper og aktiviteter

  • ha samlinger med språk, kultur likheter/ulikheter, menneskeverd osv. som tema

    

   Vi ønsker at ALLE skal kjenne seg inkludert og føle tilhørighet hos oss.