Sommeravslutning på offentlig sted:

  • Hvis avslutningen holdes innendørs kan dere samle opp til 20 personer. 
  • Hvis dere er utendørs, kan dere være opp til 30 personer. 
  • Barn som er i samme kohort i barnehagen eller i samme klasse i barneskolen kan møtes med nødvendig antall voksne til stede, selv om dere blir flere enn antallet over. For de minste barna kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn.
  • For ungdomsskoleelever gjelder antallsbegrensningene. 
  • Sammenkomsten må skje på offentlig sted, ikke i et privat hjem eller privat hage. 
  • Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt fra kravet om 1 meter, men alle andre på arrangementet må holde 1 meters avstand.

Sommeravslutning på privat sted:

  • Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn 10 gjester i hjemmet, hytta eller hage. Barn i barnehage eller barneskole kan ha besøk fra egen kohort, slik at hele kohorten kan inviteres hjem.
  • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
  • Følg ellers rådene for sammenkomster på privat sted.
På noen skoler i kommunen vår er to klasser på samme trinn definert som en kohort. Når det gjelder sommeravslutninger, bør de skje klassevis.
 
Vitnemålsavslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS)
Dere finner oppdaterte råd for disse på helsenorge.no