Vi vil ha fokus på:

 • Voksenrollen i utelek med spesielt fokus på tilstedeværende og aktive voksne som bidrar og hjelper barna til god lek, samspill og inkludering.

 • At ansatte veileder hverandre, setter i gang aktiviteter og er bevisst på hvor de er og tilgjengeligheten deres til barna. Dette for å bli bedre i voksenrollen ute.

 • At de ansatte skal bli enda bedre kjent med «plan for trygt og godt barnehagemiljø» som sone Mandal har utarbeidet.

   

  Til «være sammen» programmet har vi ulike materiellkasser tilpasset bruk sammen med både små og store barn. I disse kassene finner vi blant annet Regnbueløve som er sentral i arbeidet med barna. Etter å ha jobbet en del med materiellet, ser vi at det kan hjelpe oss å synliggjøre ulike situasjoner for barna, og den er en støtte til ulike møter og utfordringer i hverdagen. Tanken i «Være sammen» derimot er egentlig ALT vi gjør i løpet av dagen:

 • hvordan vi leker sammen

 • hvordan vi hjelper hverandre

 • hvordan vi snakker sammen

 • hvordan vi takler konflikter og utfordringer

   

  Vi voksne har altså en veldig sentral rolle i å være tilstede, veilede barna der det trengs. Det er lov å være ulike, men det er likevel viktig å godta hverandre for den man er. Vi har også en «Være sammen» - foreldrepakke i barnehagen, som foreldre kan låne av oss hvis de ønsker.